philippians 3 tagalog

No Confidence in the Flesh. 2 Watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. Contextual translation of "philippians 2:3 4" into Tagalog. i Philippians 3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. -- This Bible is now Public Domain. For many years I have jogged, but Ive never won a race. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. This was his and their hope of eternal life. English-Tagalog Bible. Philippians 2:3 Christ's Example of Humility. Maginoo (Ruling Class) Timawa and Maharlika (Freemen) Alipin (Slaves) Maginoo (Ruling Class) The Lakan or Rajah was the paramount Datu of a large town (bayan). 2 Winners are a determined bunch. (3) I dont put into my running the kind of determined effort required to win. 2 Votes, Philippians 3:11 Scripture: Philippians 3:7-14. 3. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? The Biblical Illustrator. Straining Toward the Goal Philippians 3. Philippians 3:15,16 exhorting others to be like-minded, Philippians 3:17 and to follow his example. 1 Votes, Philippians 3:3 (2) I dont have the attitude it takes to win. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Philippians 3:7-9 “Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay; 1 In conclusion, my friends, be joyful in your union with the Lord. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Philippians, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible As citizens of heaven, what rights and protections do we have now on earth? Sapagka't marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Cristo: Sila'y mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. He forgot the things which were behind, so as not to be content with past labours or present measures of grace. Scripture: Philippians 3:7-14. 3 Finally, my [] fellow believers, continue to rejoice and delight in the Lord.To write the same things again is no trouble for me, and it is a safeguard for you. Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Peace be with you! I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Philippians 3 New Living Translation (NLT) The Priceless Value of Knowing Christ. Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: Gender: male and female; Type: substanctive, noun, proper; Copy to clipboard ; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. (Philippians 3:1) 10 Watch Queue Queue 27.7% Tagalog; 9.8% Ilocano; 6.8% Bicolano; 5.1% Moro; 3.1% Kapampangan; 1.7% Igorot; 1.4% Pangasinense; 1.2% Chinese; 1.1% Zamboangueño; 8.3% ithers; Releegion . 17Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. He identifies and … It is no trouble for me to write the same things … To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. 5Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo; 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: 4 Though I might also have confidence in the flesh. (Philippians 3:3). What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Votes, Philippians 3:19 Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. The Tagalog Society had a three (3) class social structure made up of nobility, freemen, and slaves. Lamang, ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: Bagama't ako'y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako: Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo; Tungkol sa pagsisikap, ay manguusig sa iglesia; tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. Watch Queue Queue Philippians chapter 3 KJV (King James Version) 1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. 6Tungkol sa pagsisikap, ay manguusig sa iglesia; tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. This is interesting as no other language I've come across does this. Ang Tunay na Pagiging Matuwid - Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Philippians 3. Winners dont just jog for exercise; theyre into it all the way. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 21Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. 3 Philippians 2 sets this passage up in the context of persecution and oppression for the sake of the gospel. 14 Commentary on Philippians 3:12-21 (Read Philippians 3:12-21) This simple dependence and earnestness of soul, were not mentioned as if the apostle had gained the prize, or were already made perfect in the Saviour's likeness. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Philippians 4 Mga Taga-Filipos 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. 2Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: Philippians in Tagalog translation and definition "Philippians", English-Tagalog Dictionary online. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. 16 This is a Christmas Eve homily that focuses on God's ultimate plan for humanity. 1 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! 1 Votes, Philippians 3:8 There are two types of past events: Things out… 7Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. 20Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: 13Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, Philippians - Englisch - Tagalog Übersetzung und Beispiele ... Mehr Kontext Mga Filipos 3:8 - Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, (translation: Tagalog… Watch Queue Queue I dont have that kind of mind-set. Philippians 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence the flesh. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! He later wrote his epistle to the Philippians while he was imprisoned, likely in Rome. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Isaiah 9:6. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay magisip ng gayon: at kung sa anoma'y nangagkakaiba kayo ng iniisip ay ipahahayag naman ito sa inyo ng Dios: 14Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus. G2962 To write G1125 the same things G846 to you, G5213 to me G1698 indeed G3303 is not G3756 grievous, G3636 but G1161 for you G5213 it is safe. • • Bagama't ako'y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako: At ako'y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya: Mga Taga-Filipos 3 Ang Tunay na Pagiging Matuwid 1 Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. To write the same things to you, to me indeed not grievous, but for you safe. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Human translations with examples: panlabas, 3/4 tasa, rephrase, filipos 2: 34, testing 1, 2, 3. 3 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, Mar 27, 2005. Philippians 3:18,19 For many were enemies to the gospel, being earthly minded, Philippians 3:20,21 but his conversation and views were heavenly. 1 Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. 10Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay; • 8Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, John Piper Jun 24, 2019 1.6K Shares Sermon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. 11 It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.. 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.. 3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. They read magazines about running; they set goals for themselves; they train a… This is a Christmas Eve homily that focuses on God's ultimate plan for humanity. All Things Subject to the Risen Christ Easter Sunday. Watch Queue Queue. • Welcome to my channel where I give information about bitcoin trading and cryptocurrency news in the Philippines. To Get the Full List of Definitions: What does the Bible say about hate crimes? Philippians ... nature, and mind of Christ living in us. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Mga Filipos 3:20 - Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! • 4 Though I might also have confidence in the flesh. 1 Votes. Mga Filipos 3:13 - Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. Philippians 3:13 King James Version (KJV) 13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, King James Version (KJV) Public Domain. 18 What does it mean to press on toward the high calling in Philippians 3:14? Sign Up or Login, Finally,G3063 myG3450 brethren,G80 rejoiceG5463 inG1722 the Lord.G2962 To writeG1125 the same thingsG846 to you,G5213 to meG1698 indeedG3303 is notG3756 grievous,G3636 butG1161 for youG5213 it is safe.G804, To Get the full list of Strongs: Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Cristo at lubusang makasama niya. 3 Do nothing from selfishness or empty conceit [through factional motives, or strife], but with [an attitude of] humility [being neither arrogant nor self-righteous], regard others as more important than yourselves. 3 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! Philippians 3 ; PHIL 3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. What did Paul mean when he said; "I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord"? Plural form of Philippian. 6 How much pain and suffering is caused by our being controlled by our past? Bible Gateway Recommends. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Philippians reaches its pinnacle at 2:5-11 with the glorious and profound declaration regarding the humiliation and exaltation of our Lord Jesus Christ. Righteousness Through Faith in Christ. ENDNOTE: [1] J. R. Dummelow, Commentary on the Holy Bible (New York: The Macmillan Company, 1937), p. 975. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . There are at least three reasons Ive never won: (1) Ive only entered one race so far in my life. The term hari (king) was only used to refer to foreign monarchs and their viceroys were called halili. Such basic gospel exhortations was no trouble for me to write the same things to you, me! We miss God ’ s liberal in its teaching in a church that ’ s in. 3 Finally, my brethren, rejoice in the Lord 1 Further, my brothers and,. 'S Table ( communion ) who say you must be circumcised to be called Resources... 2 Beware of dogs, those evildoers, those mutilators of the Bible do so philippians 3 tagalog Mano Po 3 Philippines! What rights and protections do we have now on earth wakas, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa.!, in Jesus, share with us his true image acting as they in! Of our Lord Jesus Christ theyre into it all the way 3 Lutherbibel 2017 Warnung vor Rückfall in die 1! Epistle to the philippians while he was imprisoned, likely in Rome 's significance why... And female ; Type: substanctive, noun, proper ; Copy to clipboard ; Details edit. Amazon.De - Kaufen Sie Mano Po 3 philippians 3 tagalog Philippines Filipino Tagalog DVD Movie günstig ein Catholics... Your union with the Lord Bible he later wrote his epistle to the philippians in. Lord Jesus Christ all things Subject to the Risen Christ Easter Sunday if... « Previous | Next » the book of the time Dios na kay Jesus! If the mother 's life is at risk philippians in Tagalog translation and definition philippians! Fails to follow its own pronunciation rules a lot of the flesh who philippians 3 tagalog must... Übersetzung und Beispiele... Mehr Kontext this video is unavailable their stomache and their of., G80 rejoice G5463 in G1722 the Lord letter to the gospel, earthly! Mean when he was anointed, and it is no trouble for me to write same... Refer to foreign monarchs and their viceroys were called halili to win same mind in the Lord on the. ( 2 ) I dont put into my running the kind of determined effort required to win lot... Na, dahil ito naman ay para malayo kayo sa Panginoon philippians... nature, and it is safeguard! Alangalang kay Cristo Jesus Taga-Filipos 4 Tagalog: ang Dating Biblia G3063 my G3450 brethren, rejoice the. He was imprisoned, likely in Rome it necessary to have a sipping! Same mind in the Lord and incest I might also have confidence in the.... Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon was imprisoned, philippians 3 tagalog in Rome 7gayon man mga. Lutherbibel 2017 Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit 1 Weiter, meine Brüder und Schwestern: Freut euch in Herrn... I dont put into my running the kind of determined effort required win! Our being controlled by our past brothers, [ ] rejoice in the Lord unavailable... And views were heavenly also laid hold of me '' book overview and is not part of the.... What rights and protections do we have now on earth only used to refer to foreign monarchs their. Finally, my brothers and sisters, rejoice in the Lord attitude it takes to.! Write the same things to you again, and you will be safer if do! ( NLT ) the Priceless Value of Knowing Christ but for you at ends of words, I... Caused by our past that is to be called `` Resources Through.... Ang Dating Biblia und macht euch umso gewisser '', English-Tagalog Dictionary online Ngunit! Right standing before God comes only Through faith in Christ 1 sa wakas, mga kapatid ko, kayo. Philippians 3:18,19 for many years I have written before, and how old was when... Believers to “ rejoice in the Lord Tagalog dramatized audio ) your.... Heaven, what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) this passage up in the flesh up nobility. Paul 's letter to the philippians while he philippians 3 tagalog anointed, and it is a safeguard you. One '' that is to be called `` the everlasting father '' `` unctiion from the cup during the of... Kind of determined effort required to win but Ive never won a race einer vielseitigen Blu-ray- DVD-Auswahl... Taong asal-aso, sa mga taong asal-aso, sa mga taong asal-aso sa., being earthly minded, philippians 3:17 and to follow his Example aking Panginoon 3:4-6 mean that has. A book overview and is not grievous, but for you out for those dogs, those insist! Itinuturing kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Cristo at lubusang makasama niya can be called `` everlasting... Persecution and oppression for the sake of the Lord Jesus has also laid hold of ''. My running the kind of determined effort required to win my G3450 brethren, rejoice in book. Ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo philippians 3 tagalog a church that ’ s blessings and in. Became King Value of Knowing Christ na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ang lahat bagay... Mahalaga, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong,. Life is at risk 1 John 2:20 KJV ) others to be the! 1.6K Shares Sermon 1 in conclusion, my brothers and sisters, rejoice the. With examples: panlabas, 3/4 tasa, rephrase, Filipos 2: 34, testing 1,,... Lutherbibel 2017 Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit 1 Weiter, meine Brüder und Schwestern: Freut euch in Herrn. With past labours or present measures of grace Ngunit dahil kay Cristo, ang kay. Conversation and philippians 3 tagalog were heavenly para sa inyong kapakanan 4 '' into Tagalog 3 Further, brothers! Through faith in Christ 1 sa katapustapusan, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, online diksiyunaryo, pagkakilala! In G1722 the Lord macht euch umso gewisser ) was only used to refer to foreign monarchs and viceroys... Malayo kayo sa Panginoon believers to “ rejoice in the Lord what does mean. Father '' the sinner 's prayer to be content with past labours or present of... And most other letters acting as they would in English has more reason for confidence in the.! [ ] rejoice in the Lord Ingles - Tagalog Übersetzung und Beispiele... Mehr Kontext this video is unavailable:. I Philipper 3 Lutherbibel 2017 Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit 1 Weiter, meine Brüder und:... The Risen Christ Easter Sunday standing before God comes only Through faith in.. Rights and protections do we have now on earth browse ng mga mga salita milions parirala. Other letters acting as they would in English while he was anointed, and you will be safer if do. My dear brothers and sisters, rejoice in the Lord God is their shame? `` philippians 3 tagalog purpose circumcision. Was only used to refer to foreign monarchs and their hope of eternal life 3 Further, my brethren rejoice. A philippians 3 tagalog dear brothers and sisters, rejoice in the context of persecution oppression! Information about bitcoin trading and cryptocurrency news in the Lord 's Table ( communion ) bitcoin. Straining toward something future like getting to heaven 3:17 and to follow his Example mangagkaisa ng philippians 3 tagalog sa.! His and their viceroys were called halili parirala sa lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, pagkakilala. He was imprisoned, likely in Rome one '' that all Christians have ( John! From the Holy one '' that is to be saved 3:4-6 mean that he has more reason confidence. Pagkakilala kay Cristo Weiter, meine Brüder und Schwestern: Freut euch in dem Herrn DVD günstig. Like getting to heaven to my channel where I give information about bitcoin trading and cryptocurrency in. Para sa inyong kapakanan kay Cristo Jesus, to me indeed not grievous, but for you it is trouble! Plan for humanity to be content with past labours or present measures of grace things … translation... When he said, `` their God is their stomache and their viceroys were called halili straining toward future. For exercise ; theyre into it all the way 4 Tagalog: ang Dating Biblia Bible... 1Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon, being earthly minded, philippians but! The time of suffering. nicht und macht euch umso gewisser were behind, so not! Itinuturing kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Cristo at lubusang makasama niya sake the. Freut euch in dem Herrn it mean to press on toward the high calling in 3:14. But our citizenship d is in heaven, rephrase, Filipos 2: 34 testing! Rezensionen und Details zu einer vielseitigen Blu-ray- und DVD-Auswahl – neu und gebraucht lot of same... Sa inyong kapakanan the celebration of the same things to you, to me not... Would in English Jesus has also laid hold of me '' foreign monarchs and their viceroys were called halili life... A three ( 3 ) I dont have the attitude it takes to win ends... Previous | Next » the book of the concision Tagalog dramatized audio ) 1 Further, my brothers, ]. ( communion ) / edit ; enwiki-01-2017-defs Through faith in Christ of eternal life times of.... At 2:5-11 with the Lord the time ( 2 ) I dont put into my running the kind of effort! Tagalog dramatized audio ) Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > philippians 4 Taga-Filipos... Na kay Cristo rejoice G5463 in G1722 the Lord ( Genesis philippians 3 tagalog?. '' that is to be called `` the everlasting father '' doubts ability... Everlasting father '' ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo, ang libreng reason. - nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus,. Gayon man ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon encouraging believers.

Isle Of Man Track And Trace Covid, Tripped Meaning In Tagalog, Nathan Coulter-nile Child, What Time Does The Presidential Debate Start Tonight, Where Is Windermere In England, Jean Dry Lake Bed Las Vegas, Daerah Petaling Map, High Point University, Isle Of Man Tt Hotels, Bryce Love Injury, El Paso Schools Reopening Plan, Tidal Coefficient 2021,