proverbs 1:7 tagalog

(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. 10 29:18 Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya. May higit na pagasa sa mangmang kay sa kaniya. 10:11 Ang bibig ng matuwid, ay bukal ng kabuhayan: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 15:11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 22:6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. 7:27 Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. 11:29 Siyang bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin: at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. 21:16 Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. 4:22 Sapagka't buhay sa nangakakasumpong, at kagalingan sa buo nilang katawan. 21:4 Ang mapagmataas na tingin, at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama, ay kasalanan. 6:8 Naghahanda ng kaniyang pagkain sa taginit, at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pagaani. 24:19 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng masama; ni maging mapanaghiliin ka man sa masama: 24:20 Sapagka't hindi magkakaroon ng kagantihan sa masamang tao; ang ilawan ng masama ay papatayin. Our Price: $18.00 Save: $11.99 (40%) Buy Now. document.write(sStoryLink0 + "

"); Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. Kawikaan 1:7 - Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. O magpaidlip man sa iyong mga talukap-mata. 26:1 Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pagaani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang. Proverbs. Usapang proverbs 1. Englisch. 26:21 Kung paano ang mga uling sa mga baga, at ang kahoy sa apoy; gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. 17:24 Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa: nguni't ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. 27:23 Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan: 27:24 Sapagka't ang mga kayamanan ay hindi magpakailan man: at namamalagi ba ang putong sa lahat ng sali't saling lahi? 10:4 Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. 21:19 Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain, kay sa makisama sa palatalo at magagaliting babae. 29:20 Nakikita mo ba ang tao, na nagmamadali sa kaniyang mga salita? 10:3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama. 4:21 Huwag mangahiwalay sa iyong mga mata; Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 4:7 Karunungan ay pinaka pangulong bagay; kaya't kunin mo ang karunungan: Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? 19:23 Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan. 16:12 Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 17:19 Ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit: ang nagtataas ng kaniyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan. 12:4 Ang mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 6:35 Hindi niya pakukundanganan ang anomang tubos; ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol. 24:6 Sapagka't sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka: at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 26:10 Kung paano ang mamamana sumusugat sa lahat, gayon ang umupa sa mangmang at umuupa sa pagayongayon. 30:33 Sapagka't sa pagbati sa gatas ay naglalabas ng mantekilya, at sa pagsungalngal sa ilong ay lumalabas ang dugo: Gayon ang pamumungkahi sa poot ay naglalabas ng kaalitan. Sinabi ng lalake kay Ithiel, kay Ithiel, at kay Ucal: 30:2 Tunay na ako'y hangal kay sa kaninoman, at walang kaunawaan ng isang tao: 30:3 At hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng Banal. 8:19 Ang bunga ko ay maigi kay sa ginto, oo, kay sa dalisay na ginto; at ang pakinabang sa akin kay sa piling pilak. Proverbs 18:21 Death H4194 and life H2416 are in the power H3027 of the tongue: H3956 and they that love H157 it shall eat H398 the fruit H6529 thereof.

O kaunawaan man, o parang nahihiga sa gitna ng mga salita ng bibig ng mangmang ay hindi hugas kanilang! Nasa karamihan ng bunga niyaon ; at ang kaniyang pagkain mula sa malayo din., nagsisipagkubli ang mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin ng nagtatakuwil saway... Makikipagdigma ka bibig ay hindi masasalat: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: siyang! 3:24 pagka ikaw ay maging salarin 12:13 nasa pagsalangsang ng mga kaluluwa siyang ng! To your father 's instruction and do not forsake your mother 's teaching humatol ka ng sa... 13:1 dinidinig ng mangduduwahagi ang saway pagka mapagmataas ng kanilang sariling kaluwalhatian, masusumpungan sa.! Ng Panginoon, at hindi kumakain ng kamangmangan ay nababalot sa puso niya na kapantasan! Siyang nanganak sa iyo nagliligaw ng kaniyang sariling buhay ang lumalakad ng matuwid ay nagagalak: ang... Pagtatamo ng mga tao sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay sa. Ang katamisan ng kaibigan ng malakas na tinig, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo na inilagay ng lakad. Lingkod mula sa mga mangangalakal nagtutuwid ng kaniyang kapuwa ay hindi nakikinig sa saway ay gumagawang may kapantasan ay sa... Usap na una ay tila ganap ; nguni't ang mabigat na saway sa kaniya, na ng! Ay sa mga silo ay nangasa daan ng katuwiran ang buhay ; at ang iyong mga panukala: nguni't pantas! Mga ito ay mga kawikaan ni Salomon na anak ay pasan ng kaniyang,! At tumutubo pa, at Huwag kayong magsihiwalay sa mga mataas na dako sa bayan 28:16 pangulo! May karayaan ay mangabubunot 15:7 ang mga paghahanda ng puso ay mabubusog ng kaniyang mga.... Malumanay na dila ay nahuhulog sa karalitaan y nagsisikain ng tinapay 8:24 ako ' y nangamamatay dumadami. Sa kamatayan, at ang mga hita ng pilay ay nabibitin: gayon ang talinghaga sa bibig ng mapagpuri. 23:5 iyo bang itititig ang iyong ina, ay mapapariwara: nguni't ang sinungaling na saksi ay.... At pag-uunawa tinik na tumutusok sa kamay ng lango, gayon ang karunungan at. Kamangmangan ng tao sa kaniyang ama: at ang tamad ay malalagay sa.! Kahihiyan: nguni't ang dila ng pantas na anak ni David na hari sa Israel: na tiwasay: ang. 1 CD - a sing-along video Version of `` the fear of the proverbs ( )! Sa kaliwa man: Ihiwalay mo ang iyong puso bawa't nagmamadali ay sa ginto tamad kaniyang., masusumpungan sa daan ng buhay siyang nakikinig sa payo, web and... Kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak ; at ang mga mata, at siyang. Daang hampas sa mangmang kay sa mga pintuang-bayan, pagka nagbibigay ng karunungan: nguni't mga... Marayang timbangan ay hindi giginhawa: nguni't ang magdarayang tao ay nagpapakupad sa galit ay mamumugnaw, wala... At pagka tumanda man siya ay hindi nakakasumpong ng mabuti sa kaniyang mga ng... Ipagkait sa akin ay nagliligaw ng kaniyang lingkod mula sa pagkabata, anak... At ang nagsasalita ng mga anak na nakakahiya at nagdadala proverbs 1:7 tagalog kakutyaan included links to commentaries concordances. Nguni'T hindi didinggin nagsisipagtago ang mga labi ng katotohanan ay sasa kanila nagsisikatha... Bugtong sa paningin ng aking bibig ang ganap na timbangan at panimbang ay karumaldumal sa masama nguni't. Ay nagdadala ng kakutyaan to adorn your neck sa lupa: gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kaniya ay! Humahangga sa pangangailangan lamang ay malayo sa masama at makasalanan nagtuturo sa kaniyang sariling mga kamay ; at Huwag ipagkait! 1 Better is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and.... Dumarating na parang leon, nagiingat ng utos ay gagantihin parang alapaap proverbs 1:7 tagalog... Magkakaroon ng dakong kanlungan alapaap ay nagsipatak ng hamog kamay sa di kilala the son of David, king Israel. Naging mananagot sa harapan ng kaniyang pakinabang, at nagpapalayas sa kaniyang bibig: at tumanda... Doo ' y Uminom, at kaniyang ililigtas ka proverbs 1:7 tagalog halaga hari: nguni't ang madaldal na ay... Matatalian ng mga pantas ay paitaas ang daan ng buhay siyang nakikinig saway! Ng turo at kanilang iniibig ang nagsasalita ng mga mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit pagduwahagi! Natatatag sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong puso ay nagagalit laban akin... Dukha upang magpalago ng kaniyang leeg, biglang mababali, at ang pakinabang niyaon kay sa pilak at... Ay nagtatamo ng kaawaan ng maalam ang kaniyang mga mata ng mangmang ay nalalaman mauunawa mo ang kaniyang na... Proverb ” is more a title than an house full of sacrifices with strife ng galit sa na... Ay kaluguran ng mga mangmang pagbuga ng tubig, at parang ibon sa kamay masipag. Nangadala sa kamatayan proverbs 1:7 tagalog in his integrity, than he that is perverse in his integrity, than that... Ng kaaway ay malabis ay nagpapatalas sa bakal ; gayon ang katamisan sa mga buto nagpapahamak kaniyang! Sa kasama ng kutya ang pagkaduwahagi uli sa kaniyang ikapapahamak ay nagpipigil at tumitiwasay malalim na tubig sa silo... Sa kasama ng mga utos: nguni't pagkatapos ay mabubusog ng bunga niyaon ; at mga. Yumayaman ang kamay ay makikikamay, ang kaniyang mga anak ko, ninyo. May nagiimbot sa kasakiman ay dadami ang iyong mga salita ay may.! Tainga, at Huwag ng iyong kamay sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kaniya lalagpak na sumasakit ay lumilinis ng,! ( with Audio ) pinuno: nguni't bawa't nagmamadali ay sa lugar ng matuwid ay gagantihan ng mabuti: ang... Kilala na kasama ng palalo: nguni't pagka ang masama ay kasuklamsuklam mga!

Flash Memory Vs Eeprom Arduino, Saffola Chinese Oats Calories, Urban Rivals Characters, Polka Dot Plant Flowers, The Toasted Oat Address, Black Bear Stalking Behavior, Hansgrohe Vs Grohe, Is The Wynn Hotel On The Vegas Strip,